מדיניות ביטולים והחזר כספים

1 ביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

1.1 לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן

2.1. הנך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד לא בוצע שימוש בשירות ו/או בתוכן הקורס ו/או קבלת שם משתמש וסיסמה שעבורו שילמת, הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה במידה ולא פתחת את תוכן השיעורים ו/או השתמש באחת משירותי הקורס, במידה ונחשפת לתוכן הקורס או חלק קטן ממנו הריי שאינך יכול להחזיר כלל את החומר הנלמד מאחר ואין באפשרותנו למחוק את החומר שלמדת מהזיכרון שלך, ועל כן החומר הנלמד נשאר אצלך ה”למד” ואין באפשרותך להחזיר אותו לבעליו “techknowledge מכללת l” ובכך אינך יכול לבקש את כספך בחזרה

3.1. עם קבלת הודעה על ביטול עסקה ובכפוף לעמידה במועדים שלעיל החברה תחזיר לך את כספך בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מערך הרכישה או 100 ,₪ לפי הנמוך מבין השניים.
4.1 יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו במידה ומסרת הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים בסעיף 2.1 לעיל

2.3. ביטולה של עסקה יתבצע  באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב למייל support@techknowledge.co.il , בציון שם הלקוח ומספר ת.ז וטלפון איתם בוצעה ההזמנה יובהר, כי אי שימוש בשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בהתאם להוראות סעיף זה.

הודעת ביטול תישלח לאימייל support@techknowledge.co.il בלבד

4.2. בשימוש וכניסה לאתר הנך מצהיר כי קראת בעיון רב את תנאי השימוש באתר, הנך מצהיר כי ההסכם בין מפעיל האתר לרוכש הזכות לשימוש באתר ברורה ומובנת לך. כתלמיד המבקש ללמוד לימוד עצמי וכי אין לזכותו אפשרות שיתוף התכנים באתר משתמשים אחרים וזאת במידה ורכש את הקורס ו/או גולש ומעיין בתכנים החינמיים של הקורס.

קבלו הצעת מחיר ללא עלות >>

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

לא יכולים לחכות? בואו נדבר עכשיו!