איך להגדיר את החשבון והרשימות שלכם בקלאביו

איך לחשב הכנסה פר נמען ברשימת תפוצה בחשבון קלאביו?

במדריך אתם תלמדו:

במדריך תלמדו על ההגדרות המוגדרות מראש בחשבון קלאביו שלכם עבור אזורי זמן, מעקב UTM, מיילים ורשימות. בהתאם למודל ולצרכים המיוחדים של העסק שלכם, ייתכן שתרצו לשנות את ברירות המחדל הללו. במדריך זה, תלמדו מהן הגדרות ברירת המחדל של החשבון.

ברירות מחדל כלליות בחשבון

 • אזור זמן: כברירת מחדל, החשבון שלכם יציג את כל נתוני התזמון ב-EST (שעון קיץ ארצות הברית בחוף במזרחי). כדי לשנות זאת, נווטו אל Account & billing > Contact Information > Organization (חשבון וחיוב > פרטי איש קשר > ארגון) ובחרו את אזור הזמן המועדף עליכם.
 • מעקב UTM: אם תרצו להגדיר או לשנות את פרמטרי UTM המצורפים לקישורים בקלאביו, תוכלו לעשות זאת על ידי ניווט אל Settings<UTM Tracking  (הגדרות > מעקב UTM). כאן, אתם יכולים להוסיף פרמטרים מותאמים אישית של UTM, לערוך את ברירות המחדל שקלאביו תעקוב אחריהם ולהפעיל את מעקב UTM עבור כל ההודעות.

ברירת המחדל של חשבון דואר אלקטרוני

דף הגדרות

הגדרות ברירת המחדל שנמצאות Settings< Email (בהגדרות > דוא”ל), חלות על אזורים שונים של המערכת. ניתן להתאים את ההגדרות הללו בהתאם להעדפותיכם, והן מפורטות להלן:

  • Preview Email Prefix (תצוגה מקדימה של קידומת דוא”ל): בחרו להגדיר קידומת ברירת מחדל עבור שורות הנושא של כל הודעות הדוא”ל המקדימות שלכם. כך קל יותר להבחין בין הודעות דוא”ל לתצוגה מקדימה לבין שליחות בפועל של קמפיין או פלואו. כברירת מחדל, לא מצורפת קידומת לתצוגה מקדימה של מיילים.
  • Unsubscribes (ביטול הרשמה) (של חשבונות בתשלום): בחרו אם אתם רוצים למחוק אנשים מכל הרשימות בכל פעם שהם מבטלים את המנוי. זה מסומן כברירת מחדל, ומומלץ מאוד להשאיר את זה מסומן.
  • Email to Website Tracking (מעקב דוא”ל לאתר): השארת אפשרות זו מסומנת מאפשרת לייחס פעילות אינטרנט למיילים מסויימים.
  • CSS Optimization (אופטימיזציה של CSS): השארת אפשרות זו מסומנת מבטיחה שהודעות הדוא”ל שלכם ישתמשו בסגנונות מוטבעים במקום ב-CSS מוטבע. בעוד ש-CSS מוטבע יכול לאפשר לדוא”ל שלכם להופיע טוב יותר בספקי תיבות דואר נכנסות פחות מוכרות או במקומות עם דרישות אזוריות, זה מוסיף אורך למיילים שלכם, מה שמעלה את הסיכוי שלהם להיחתך. בטלו את הסימון בתיבה זו רק אם אתם יודעים שחלק גדול מבסיס הלקוחות שלכם משתמשים בספק דואר נכנס פחות מוכר או נמצאים באזור הדורש זאת.
  • Email Conversion Window (חלון המרת דוא”ל): חלון הזמן שבמהלכו המרות ייוחסו לדוא”ל האחרון שנשלח. כברירת מחדל עבור חשבונות קלאביו חדשים, זה מוגדר לחמישה ימים והמרות של Opened or Clicked Email (דואר אלקטרוני שנפתח או נלחץ). המשמעות היא שאם תשלחו דוא”ל ביום הראשון, כל מי שקיבל את הדוא”ל ולאחר מכן ביצע רכישה תוך חמישה ימים ייוחס לדוא”ל הזה. אם אתם שולחים באופן יומי, עליכם לצמצם חלון זה ליום אחד. יהיו לכם האפשרויות הבאות להגדרת המרת דוא”ל:
 1. דואר אלקטרוני שנפתח או נלחץ – המרות המיוחסות לאימיילים שנפתחו או נלחצו בחלון שבחרתם. אלה עשויים לכלול פתיחות MPP) Apple Mail Privacy Protection) (ההגנה על פרטיות הדואר של Apple).
 2. דואר אלקטרוני שנפתח או נלחץ (למעט פתיחת הפרטיות של Apple) – המרות המיוחסות לאימיילים שנפתחו או לחצו בחלון שבחרתם. אלה לא יכללו פתיחה של Apple Mail Privacy Protection (MPP) (ההגנה על פרטיות הדואר של Apple).
 3. המרות דואר אלקטרוני שנלחצו – המרות המיוחסות לאימיילים שנלחצו בחלון שבחרתם.

  • Smart Sending Window (email) (חלון שליחה חכמה (דוא”ל)): שליחה חכמה מונעת מכם לשלוח בשוגג יותר מדי דוא”ל לאנשים. זה ימנע מאנשים מלקבל דוא”ל נוסף אם הם קיבלו דוא”ל בחלון שליחה חכמה. כברירת מחדל, חלון זה מוגדר ל-16 שעות. המשמעות היא שכל מי שקיבל דוא”ל תוך 16 שעות מהשליחה האחרונה שלכם ידולג. אם אתם משתמשים בקלאביו כדי לשלוח הודעות דוא”ל עסקאות, תוכלו גם לציין אם ברצונכם שהשליחה החכמה תחול על הודעות דוא”ל עסקאות.
  • קביעת נמענים: כאן, אתם יכולים לבחור לקבוע נמענים schedule time (בתזמון) או ב-send time (זמן השליחה).

   

ברירת המחדל של שם השולח ותווית כתובת הדוא"ל

כאשר אתם נרשמים לראשונה, השם והדוא”ל שבהם אתם משתמשים ליצירת חשבונכם מוגדרים לשמות השולחים כברירת מחדל וכתובת הדוא”ל המוגדרת כברירת מחדל של השולחים. כאשר אתם יוצרים קמפיין או זרימה חדשה, הערכים האלה מתמלאים אוטומטית.

הגדרת חשבון1

מעתה והלאה, תוכלו לעדכן את שמות השולחים ואת כתובת הדוא”ל המוגדרת כברירת מחדל דרך Account > Contact Information > Organization  (חשבון > פרטי איש קשר > ארגון). עדכון ברירת המחדל של תווית שם השולח או כתובת הדוא”ל של השולח משפיע רק על הודעות דוא”ל בהמשך. אם ברצונכם לעדכן זרימות או קמפיינים קיימים, עליכם לבצע עדכונים אלה באופן ידני.

פלואוז (Flows)

ניתן לערוך את כל הגדרות ברירת המחדל של הפלואוז על ידי לחיצה על רכיב הדוא”ל ולאחר מכן לחיצה על סמל גלגל השיניים בסעיף ה-Settings (הגדרות):

 • Smart Sending (שליחה חכמה): למעט הודעות דוא”ל של עגלת קניות נטושה הבנויות מראש, השליחה החכמה מופעלת כברירת מחדל עבור כל הפלואוז.
 • UTM Tracking (מעקב UTM): מעקב UTM עבור Google Analytics כבוי כברירת מחדל עבור כל הפלואוז, אך ניתן להתאים זאת בהגדרות ברמת החשבון שלכם, כמתואר לעיל.
 • Additional Filters (פילטרים נוספים): כברירת מחדל, להודעות דוא”ל ללא פלואו לא יהיו פילטרים נוספים.

קמפיינים (Campaings)

הגדרות קמפיין נקבעות תוך כדי מעבר באשף התזמון.

 • Smart Sending (שליחה חכמה): עבור אימיילים של קמפיינים, השליחה החכמה מופעלת תמיד כברירת מחדל. מומלץ להשאיר את ה-(שליחה החכמה) Smart Sending פעילה עבור קמפיינים כדי למנוע שליחת יתר של דוא”ל למנויים. 
 • UTM Tracking (מעקב UTM): מעקב UTM עבור Google Analytics הוא כבוי כברירת מחדל עבור קמפיינים, אך ניתן להתאים אותו בהגדרות ברמת החשבון שלכם, כמתואר לעיל.
 • Subject Line (שורת נושא): אם לא תגדירו שורת נושא עבור הקמפיין שלכם, ברירת המחדל היא השם של הקמפיין.
 • Date & Time (תאריך ושעה): בעת תזמון קמפיין, ערך התאריך/שעה המוגדר כברירת מחדל יהיה חצי השעה הקרובה ביותר באזור הזמן שלכם.
 • Determining Recipients (קביעת נמענים): כפי שתואר לעיל, ניתן להגדיר זאת על בסיס חשבון רחב. בעת תזמון קמפיין, אם לא עדכנתם את ההעדפות שלכם ב-Setting< Emil (הגדרות > דוא”ל), זה יקבע כברירת מחדל ל-Determine recipients now (קבעו נמענים כעת).
 • אסטרטגיות שליחה: בעת תזמון קמפיין, קלאביו תשלח כברירת מחדל לכולם בזמן שאתם מציינים, ללא קשר למקום מגוריהם.

רשימות ברירות מחדל (List defaults)

כאשר אתם יוצרים רשימה חדשה, יהיו מספר הגדרות ברירת מחדל שניתן להגדיר בלשונית  ה-Settings (הגדרות).

 • Unsubscribes (ביטול הרשמה): בחרו אם ברצונכם שאנשים יבוטלו באופן גלובלי כאשר הם יבטלו את המנוי מרשימה מסוימת. זה לא מסומן כברירת מחדל, אך ניתן לערוך את זה גם בהגדרות ברמת החשבון שלכם, כפי שתואר לעיל.
 • Double Opt-In (אישור כניסה כפול): כברירת מחדל, כל הרשימות הן בעלות הסכמה כפולה. עם זאת, אתם יכולים להגדיר את הרשימה שלכם להצטרפות יחידה במקום זאת.
 • שפה: כברירת מחדל, כל התוכן בדפי ההרשמה ובטפסי ההרשמה המזוהים עם רשימה מסוימת יהיה באנגלית.

זהו! למדתם איך להגדיר את החשבון והרשימות שלכם בקלאביו

במידה ופספסתם משהו

תכנים נוספים

מעוניינים במידע נוסף?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

לא יכולים לחכות? בואו נדבר עכשיו!

הצטרפו לקהילת הפייסבוק שלנו!

הבלתי מספימים